Viktig information till gäster

BRANDGATOR är på kartan markerat med svart. Där är det helt förbjudet att parkera. Förvissa dig om att du vet var närmaste
BRANDSLÄCKARE finns. Grillning ska ske i slutna kärl, avgränsade från marken!
Vänligen visa aktsamhet!!

Numrerad plats är EN EL-plats! Elkabel får ej dras utanför tomten. Vänligen respektera detta. Håll alltid elskåpet låst.

Sortera glas/flaskor i särskild container.

Tack för visad hänsyn!